GIS DAY
POZNAŃ
2021

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Geografów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Krygowskiego 10
60-101 Poznań